GO BV in liquidatie

Gevestigd op Bonaire, Caribisch Nederland

Ontbinding vennootschap

(artikel 2:27 BW BES)

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GO BV is besloten om de vennootschap te ontbinden. Als Vereffenaar treedt op mevrouw J.M.W. Gordijn. De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artkel 2:31 BW BES vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.